Jive

aantal winkels

De belangrijkste economische actviteiten op een uniek adres, waarbij sprake is van eigen personeel, eigen kassa en winkelverkoopvloeroppervlakte op 1 januari.