Jive

hoog opleidingsniveau

Laag:

het basisonderwijs;vmbo opleidingen (inclusief vmbo-t (de vroegere mavo)); mbo 1 opleidingen; de onderbouw van havo/vwo.

Midden:

de bovenbouw van havo/vwo; basisberoepsopleidingen mbo 2; vakopleidingen mbo 3; middenkader- en specialistenopleidingen mbo 4; propedeuse hbo en wo.

Hoog:

hoger beroepsonderwijs (hbo bachelor, masters); wetenschappelijk onderwijs (wo bachelor, masters, post-doctoraal, doctoraat).