Jive

niet werkende werkzoekenden

Bij het CWI ingeschreven werkzoekenden die zonder werk zijn of werk hebben van minder dan 12 uur per week.

potentiële beroepsbevolking

Alle personen van 15 tot en met 64 jaar ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie.