Jive

uitkeringsgerechtigden wwb en wij

Uitkeringen in het kader van de Wet werk en bijstand.

WIJ

Wet Investeren in Jongeren.