Jive

bevolking 0 jaar

Absoluut verzuim: leerplichtige leerling zonder startkwalificatie staat niet ingeschreven bij een school.