Jive

personen met migratieachtergrond, niet westers

Tot de categorie niet-westerse allochtonen behoren allochtonen met als herkomstgroepering Turkije, alle landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (met uitzondering van Japan en Indonesië).

Allochtoon

Persoon van wie tenminste één ouder in het buitenland is geboren. Definities conform CBS.