Jive

personen met migratieachtergrond, westers

Tot de categorie westerse allochtonen behoren allochtonen met als herkomstgroepering Europa (excl. Turkije), Verenigde Staten, Canada, Oceanië (Australië en Nieuw-Zeeland), Japan, Indonesië, voormalig Nederlands Indië en voormalig Nederlands Nieuw-Guinea.

Allochtoon

Persoon van wie tenminste één ouder in het buitenland is geboren. Definities conform CBS.