Jive

geven mantelzorg

Aandeel van de mensen dat onbetaalde hulp biedt, geboden vanuit een persoonlijke band, aan familie of bekenden met een (tijdelijke) ziekte of handicap of iemand die thuis verpleegd moet worden.