Jive

geven spilzorg

Aandeel van de mensen dat meer dan 20 uur per week, zonder hulp van professionals/vrijwilligers of naasten, mantelzorg biedt aan een hulpbehoevende.