Jive

inkomensklasse aandeel midden

Het besteedbaar inkomen bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten zoals alimentatie van de ex-echtgeno(o)t(e), premies inkomensverzekeringen zoals premies betaald voor sociale verzekeringen, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen. Landelijke inkomensgrenzen per inkomensgroep (x1.000 euro):

laag:

40%-groep tot 24,3

midden:

40%-groep 24,3 tot 45,0

hoog:

20%-groep 45,0 en hoger.