Jive

absoluut verzuim

Relatief schoolverzuim betreft jongeren die spijbelen, zich (onterecht) ziek melden of geregeld niet op school verschijnen of zonder toestemming van school wegblijven vanwege een vakantie.