Jive

relatief verzuim

Langdurig schoolverzuim betreft leerplichtige jongeren die langer dan een maand aaneengesloten geen onderwijs genieten, maar wel ingeschreven staan bij een school.